توافقنامه سطح خدمات سرویس ابری آموزش مجازی OMEGA LMS

کلیه کاربران سرویس های OMEGA LMS و همینطور کلیه اشخاصی که اقدام به خرید هر یک از این سرویس ها می نمایند موظف به رعایت کامل شرایط قید شده زیر می باشند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق کاربران و تطابق عملکرد ایشان با قوانین جاری کشور به خصوص قوانین وضع شده برای فضای مجازی است. این شرایط جامع و کامل نبوده و شرکت راهبران فناوری پاسارگاد(سهامی خاص) به عنوان ارائه کننده سرویس، حق اضافه، حدف یا تغییر بندهای آن را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آنها در وبگاه https://www.omegalms.com برای خود محفوظ می دارد. هرگونه شکایت و گزارش در مورد تخطی کاربران از این شرایط می بایست از طریق ایمیل یا فکس به صورت کتبی به پارسیان میزبان اعلام گردد.

این سند به علاوه فرم های سفارش و هر موافقت نامه یا قرارداد خدمات که بین شرکت و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین شرکت و مشتری است. مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد، این سند بر هر قرارداد دیگری(چه کتبی، چه شفاهی و غیره) ارجح خواهد بود.

تعاریف
 • مشتری: شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی است که اقدام به خرید سرویس های ابری OMEGA LMS می نماید.
 • سرویس ابری: منظور ارائه زیرساخت اجرای آموزش مجازی است که طی آن و با انتخاب نوع سرویس توسط مشتری، حجم مشخصی از فضای میزبانی به همراه حق استفاده از نرم افزار مبتنی بر وب آموزش مجازی (LMS) با مختصات مورد انتخاب مشتری در اختیار ایشان قرار می گیرد.
 • فراگیر: به کاربرانی که مشتری برای استفاده از سرویس آموزشی مورد نظر خود در سامانه تعریف می کند فراگیر اطلاق می شود. فراگیران با حساب کاربری ویژه خود می توانند از محتوای آموزشی تدوین شده توسط مشتری استفاده کنند.
 • مدرس: به گروهی از کاربران که مشتری برای ارائه محتوای آموزشی به ایشان دسترسی ویژه ای می دهد، مدرس گفته می شود. مدرس می تواند محتوای آموزشی منتشر کرده و از دسترسی خود برای آموزش فراگیران استفاده نماید.
 • کلاس مجازی: نرم افزاری است که بستر ارتباطی و امکانات یک کلاس را بدون حضور فیزیکی میسر می سازد. در این نرم افزار مدرس و فراگیران همزمان به تعامل و ارتباط آنلاین می پردازند.
 • دامنه: آدرس وب منحصر به فردی است که به انتخاب مشتری به سرویس خریداری شده اختصاص می یابد و کاربران از طریق این آدرس به نرم افزار آموزش مجازی دسترسی خواهند داشت. این آدرس زیرمجموعه دامنه های اختصاصی OMEGA LMS خواهد بود.
 • فضای میزبانی: حجم اشتراکی مشخصی از حافظه جانبی سرور میزبان سرویس می باشد که توسط مشتری خریداری شده و می تواند محتوای آموزشی خود را در محدوده این حجم مشخص بارگذاری نماید.
هویت

شرکت راهبران فناوری پاسارگاد(سهامی خاص) به شماره ثبت 358880 و شناسه ملی 10104037450 ، ثبت شده در اداره ثبت شرکت های تهران ، با آدرس اینترنتی https://www.irandnn.ir.com که در این توافق نامه شرکت نامیده می شود.

هویت مشتری:مشتری شخصی حقیقی یا نماینده شخص حقوقی است که مشخصات وی در سیستم فروش شرکت وجود دارد و سرویسهای ارائه شده تحت حساب وی مدیریت می شود.

در مورد مشتریان با هویت شخص حقوقی، نماینده تام الاختیار ایشان در سیستم فروش شرکت مشتری تلقی می شود. این نماینده نسبت به سرویس تهیه شده همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده مشتری بوده و شرکت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق و عملکرد مالکیتی و مسئولیتی مشتری نخواهد داشت .

مشتری اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی و اطلاعات تماس ارائه و ثبت شده در هنگام خرید صحیح بوده و همواره این اطلاعات را در پروفایل خود بروز نگه می دارد. شرکت حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از مشتری بخواهد. شرکت حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.

مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده مشتری ویا نماینده مشتری هریک به تنهائی می باشد.

در صورتیکه به درخواست مشتری و در راستای کاهش هزینه ویا بهبود کیفی خدمات نگهداری و تمدید، به جای مشخصات مشتری مشخصات شرکت ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکیت و کلیه حقوق و مسئولیتها بر عهده مشتری خواهد بود.

نحوه ارتباط طرفین با هم

روش ارتباطی مستند شرکت با مشتری، آدرس ایمیل (پست الکترونیک )مشتری است که در حساب کاربری وی در سیستم داخلی شرکت ثبت شده است.

روش ارتباطی مستند مشتری با شرکت، ثبت تیکت در وب سایت اینترنتی شرکت و یا ارسال ایمیل (پست الکترونیک) برای درگاه های زیر می باشد:

 • ارتباط با بخش فروش: sales@imegalms.com
 • ارتباط با بخش پشتیبانی: support@omegalms.com

شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر مشتری یا سرویس وی که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.

تغییرات قوانین

قوانین شرکت تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائه شرکت و از آنجا که این قوانین در سطح دنیا به طور آنلاین و ماهانه امکان تغییر دارند، شرکت حق تغییرات آتی در قوانین را بر خود محفوظ می داند و نسخه قوانین بروز شده را از طریق لینک به صفحه قوانین در وب سایت شرکت در دسترس عموم خواهد بود. ضمنا شرکت مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تغییرات احتمالی نداشته و مشتری می بایست موارد را عندالزوم کنترل نماید.

تغییرات تعرفه

در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، مشتری در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود. در غیر اینصورت تا پایان مدت سرویس جاری خود، مبنا قیمت اولیه خرید می باشد.

ارتقاﺀ سرویس از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد و هزینه آن معادل تفاضل هزینه دو سرویس به نسبت روزهای باقیمانده از طول مدت سرویس می باشد که توسط بخش مالی محاسبه شده و در فاکتور مجزا به مشتری ارائه میشود.

سرویسهای مشتری تنها در ابتدای دوره جدید و به درخواست او در صورتی که امکانات و منابع استفاده شده توسط وی متناسب با بسته مورد نظر باشد تنزل داده می شود.

تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده و مشتری موظف به تبعیت از آن می باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد .

تغییرات فنی

شرکت حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد شرکت موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات، از طریق وب سایت شرکت و یا از طریق ارسال ایمیل (پست الکترونیک) به آدرس مشتری اطلاع رسانی نماید. مشتری موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.

هرگاه به دلیل موارد ضروری، شرکت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد و یا فوریت های فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان و نحوه تغییرات نخواهد داشت ضمناً مشتری به شرکت وکالت می دهد تا درزمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسها نماید.

تغییرات مالکیت

تغییر مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی مشتری در سربرگ رسمی و یا نماینده وی و یا ارسال ایمیل درخواست مذکور از طریق آدرس ایمیل موجود در سیستم داخلی شرکت انجام میگردد.

شرکت در راستای حفظ حقوق مشتریان خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر مالکیت را جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت دارد.

شرکت می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در مورد موارد مشکوک پیدا نکرده است، اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.

خدمات شرکت

خدمت شرکت شامل موارد زیر است:

 • هر گونه عملی از قبیل آماده سازی، نصب، راه اندازی، اتصال، نگهداری، قطع، وصل، که در مورد حساب کاربری مشتری، انجام شود.
 • هر گونه استفاده مشتری، یا هرگونه دسترسی داده شده به مشتری، سرویس میزبانی، نرم افزار، اطلاعات، سخت افزار و تجهیزات فراهم شده بوسیله شرکت.
 • هر گونه عمل یا تدارکی در مورد خدمات که بوسیله شرکت به مشتری داده می شود، بدون توجه به مدت و اینکه هزینه آن پرداخت شده یا خیر.
 • هر گونه خدمتی که در این سند از آن یاد شود.
 • هر گونه خدمتی که بوسیله شرکت برای مشتری فراهم گردد، فارغ از اینکه مشتری از آن استفاده کند یا خیر.
تحویل خدمات

اعطای مجوز تنها برای تصرف:

مشتری می پذیرد که مشتری هیچ گونه ادعای تملکی در مورد هرگونه تجهیزات اعطایی به مشتری بوسیله شرکت ندارد و مشتری موافق است که هرگونه تدارک تجهیزات تنها به مشتری مجوز تصرف آن تجهیزات را می دهد. پرداختهای مشتری برای تجهیزات هیچ گونه حق مالیکتی درمورد آن تجهیزات ایجاد نخواهد کرد.

پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط مشتری، با آماده تحویل شدن سرویس ، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل سیستم داخلی شرکت، به مشتری اطلاع داده می شود. عدم دسترسی مشتری به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی گردد.

مشتری در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکور را دریافت ننماید موظف است حداکثر 2روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی و با امضاء نامه، مراتب را به بخش فروش شرکت اعلام نماید.

در صورت بروز شرایط ویژه فنی و یا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، شرکت مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا 2برابر خواهد بود.

شرکت مسئولیتی در قبال عدم استفاده مشتری از سرویس درخواستی و تحویل شده ندارد.

پس از ثبت سرویس و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به مشتری، مشتری موظف است نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام کند در غیر اینصورت شرکت هیچ مسئولیتی نسبت به امنیت اطلاعات حساب کاربری نخواهد داشت.

تطابق با سفارش

در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به مشتری با مشخصات سرویس خریداری شده، مشتری موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ فاکتور به شرکت اعلام نموده و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت شرکت صرفاً محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام مشتری و فقط تا پایان زمان سرویس در فاکتور می باشد و زمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

قوانین و شرایط استفاده از سرویس ابری آموزش مجازی

شرکت موظف است پس پرداخت هزینه سرویس توسط مشتری، حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری نسبت به تحویل سرویس اقدام نماید.

سرویس ابری شامل فضای میزبانی به حجم مشخص انتخاب شده توسط مشتری و زیرساخت نرم افزار آموزش مجازی با مشخصات مورد انتخاب مشتری می باشد.

شرکت موظف است سرویس ارائه شده را تا پایان دوره زمانی آن از نظر فنی و فعال بودن سرویس پشتیبانی نماید. سرویس باید در 99 درصد دوره زمانی فعال باشد. در صورت بروز موارد فنی خاص، حوادث پیش بینی نشده، تحریم، تغییر قوانین کشوری یا هر علت دیگری که در اختیار شرکت نباشد و باعث کاهش زمان فعال بودن سرویس( Up Time ) شود، مدت مذکور به زمان سرویس افزوده می شود لکن مشتری نمی تواند هیچ گونه ادعایی را در این خصوص مطرح نماید.

مالک تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، شرکت می باشد و پرداخت هزینه سرویس موجب بروز حقی برای مشتری نمی گردد.

در صورت بروز مشکل که موجب عدم دسترسی به سرویس شود مشتری موظف به اعلام مورد به بخش پشتیبانی شرکت بوده و شرکت پس از اطلاع موظف به رفع مشکل به صورت رایگان می باشد.

مشتری متعهد است به هيچ وجه از سرويسهايی که در اختيار وي و يا کاربرانش قرار دارد، بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران و يا قوانين بين المللي استفاده نکند. هر نوع فعالیت مجرمانه اعم از انتشار محتوای الکترونیک با مفاهیمی مغایر با قوانین جاری کشور، برگزاری دوره های غیر قانونی یا هر تخلف دیگر منجر به انسداد سرویس و در صورت لزوم معرفی مشتری به مراجع قانونی ذیصلاح خواهد شد.

مشتری متعهد است که از سرويس شخصاً استفاده نموده و حق واگذاري به غير را ندارد. مسئوليت کليه فايلها و مطالب قرار گرفته در فضاي تخصيص داده به مشتری، چه از جانب خود او و چه از جانب سایر کاربران به عهده شخص مشتری است.

وظيفه تهيه نسخه پشتيبان از فايلها، حفاظت از نام کاربري و رمز عبور، اعلام تغييرات در تلفن آدرس ايميل، بر عهده مشتری است و شرکت هيچگونه مسئوليتي را در قبال موارد فوق و يا ضرر و زيان ناشي از سوء استفاده و يا از بين رفتن اطلاعات مشتری و يا کاربران وی را بر عهده نميگيرد.

شرکت حق دارد هرگونه فايل و اطلاعات که اثر مخرب داشته و يا ناقض قوانين داخلي و يا بين المللي باشد، بدون توجه به اينکه متعلق و يا مربوط به چه کسي است را بدون اطلاع قبلي از سرور حذف نمايد.

استفاده بيش از حد مجاز منابع تخصيص داده شده به مشتری ، موجب قطع سرويس و دسترسي وی خواهد شد.

در صورت درخواست قطع سرويس توسط مشتری و يا قطع سرويس توسط شرکت بعلت تخلف از شرايط و ضوابط مندرج در اين سند، به هيچ وجه مبالغ پرداختي توسط مشتری، قابل برگشت نخواهد بود.

با قطع سرويس مشتری، سرويس کاربران زير مجموعه وی ( فراگیران و مدرسان ) نيز قطع ميگردند.

انقضاء و تمدید خدمات

شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های مشتری پس از تاریخ انقضاء نخواهد داشت. مشتری موظف است در صورت نیاز، از محتوای مورد نیاز خود پیش از انقضاء نسخه پشتیبان در کامپیوتر خود تهیه نموده یا نسبت به تمدید سرویس اقدام نماید.

فضای میزبانی ارائه شده به مشتری فقط برای بارگذاری محتوای آموزشی است و هیچ نوع دسترسی مستقل به سرویس میزبانی یا کنترل پنل میزبانی به مشتری داده نمی شود.

سایر قوانین خاص

مشتری موظف است سرویسهایی که نزد شرکت تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط شرکت، حداکثر 7روزتقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتباً به واحد فروش ارسال نماید.

توافقات خاص تنها به صورت کتبی و با مهرو امضاﺀ مجاز شرکت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است .

مشتری موظف است تحویل، تطابق و اجرای صحیح سرویس ارائه شده را کنترل نماید.

شرکت هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن اطلاعات حذف شده از روی سرور میزبان پس از اتمام مدت سرویس نخواهد داشت .

مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس وکنترل آنها بر عهده مشتری می باشد لیکن شرکت، انقضاء سرویسهای مشتری را از 1 ماه قبل از طریق پست الکترونیک به وی یادآوری می نماید و عدم دسترسی مشتری به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.

مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات شرکت، بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.

امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه پیش بینی شده در برخی از بسته های میزبانی تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری مشتری واریز نمی شود.

شرایط و قوانین مالی

مشتری موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.

مشتری موظف است پرداخت خود را به طور آنلاین و یا در وجه حسابهای اعلام شده در سایت شرکت بپردازد.

به دلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری، فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب، تنها تا 6 ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.

در صورتیکه شرکت تشخیص دهد هر یک از سرویسهای ارائه شده به یک مشتری در زمان تحویل، با حجم بیشتر و یا با امکانات بهتر و یا زمان طولانی تر و یا هر مورد هزینه بر بالاتری از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وی قرار گرفته و یا به هر دلیل مشتری به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر ویا زمان طولانی تر دست پیدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آنرا از مشتری دریافت نماید؛ پرداخت این هزینه برای مشتری اجباری می باشد و شرکت حق استیفای طلب خود را از نحوه دریافت بدهی های مشتری خواهد داشت.

بازگشت پول

ضمانت برگشت وجه تنها در سفارش سرویس های جدید (هنوز برقرار نشده است ) ارائه می شود. تمدید یا ارتقای هر سرویس شامل ضمانت برگشت وجه نمی شود. مدت زمان عودت وجه 15 روز می باشد( با کسر 10% کارمزد).

پس از پایان مدت ضمانت برگشت وجه، هیچگونه درخواستی مبنی بر برگشت پول مسموع نخواهد بود.

برگشت پول با درخواست کتبی مشتری شامل معرفی یک شماره حساب شبا ممکن است.

بدهی ها

شرکت با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که مشتری برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی مشتری را دارد.

امنیت

به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیطها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه شرکت تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از جانب احتیاط از مشتریان می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود نمی پذیرد.

شرکت با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.

شرکت مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویسهای مشتری، توسط اشخاص ثالث ندارد.

شرکت موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرویس مشتری می باشد و همچنین آنرا در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

شرکت تلاش خود را برای حصول بالاترین سطح امنیت ممکن برای حساب آنلاین مشتریان انجام می دهد از اینرو شرکت نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت مشتری از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد مسوولیتی ندارد.

محتوا

سرویسهای شرکت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هرگونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیماً به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می تواند شامل و نه محدود به موارد زیر باشد:

 • قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز
 • استفاده غیر مجاز از علائم تجاری دیگران
 • استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران
 • هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
 • اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
 • انتشار اکاذیب علیه دیگران
 • کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب کاربران شود
 • ارتباط با سایتهای فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی
 • تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران
 • ارتباط با سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی
 • استفاده از سرویس های شرکت برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل

مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تماماً بر عهده مشتری است. این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد و سهو و یا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.

در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات و هزینه های مادی و معنوی کلی وجزئی وارد بر شرکت در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده مشتری خواهد بود.

شرکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها و اقامه دعوا و ارائه اطلاعات مشتری که محتوای مجرمانه در سرویس خود دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.

فعالیتهای غیر مجاز مشتری

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. شرکت تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد. و حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد. زمانی که شرکت از تخطی یک مشتری از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس مشتری به صورت موقت قطع گردد.

هرگونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. شرکت هیچگونه وجهی به مشتری متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین مشتری متخلف مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهد بود:

 • عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (مشتری موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد.)
 • ارسال یا اجرای فایلهای اجرایی مانند فایلهایی با پسوند exe,com,bat,vbsو امثالهم و در صورت وجود این فایلها بدون اخطار از فضای مشتری حذف می شود و با مشتری بر طبق قانون برخورد می گردد
 • مشتری مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد نمی باشد.
 • وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا و یا سهوا در فضای سرویس
 • انجام فعالیتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به مشتری و یا سایر مشتریان گردد.
 • استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث.
 • مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه.

در صورت بروز چنين مسائلي شرکت حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود:دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل:تلاش براي دسترسي به اطلاعات الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات سرویس ها بدون مجوز از مالکان آنها و ...

مسئولیت مشتری

مشتری موظف است که کلیه قوانین شرکت و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، شرکت حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی و دریافت خسارت از مشتری را دارد و مشتری موظف به جبران کلیه خسارات و هزینه وارده بر شرکت می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس و یا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به مشتری متخلف، پرداخت نخواهد شد.

مشتریان مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر مشتریان شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعلیق یا قطع دائم سرویس مشتریان که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر مشتریان می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا مشتری حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیماً به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد. بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده و مشتری همواره موظف به رعایت قوانین عمومی و حقوقی شرکت خواهد بود.

کلیه مسئولیتهای عدم استفاده صحیح از سرویس ارئه شده، با مشتری می باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های اعلام شده خود می باشد.

گارانتی وپشتیبانی

شرکت تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.

ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی شرکت است.

زمان اختلال در سرویس مشتری در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال و تائید واحد فنی در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از 0.2% کل دوره بیشتر باشد به مدت سرویس افزوده می گردد .

ارائه خدمات پشتیبانی و پاسخگویی در زمینه سرویسهای میزبانی در شرکت، به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته از طریق ایمیل، و در ساعات 8.30 الی 18 در طول هفته با تلفن میباشد.

نحوه ارتباط مستند مشتری برای درخواستهای گارانتی و پشتیبانی باید از طریق سامانه پشتیبانی آنلاین شرکت یا ارسال ایمیل به (support@omegalms.com) خواهد بود.

عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف 24 ساعت) از زمان وقوع به مدیر واحد پشتیبانی از طریق ارسال ایمیل (پست الکترونیک) به آدرس ( supportmanager@omegalms.com ) اعلام گردد.

شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس های ارائه شده با نیاز مشتری ندارد.

رویه حفاظت

شرکت درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی مشتری مسئول بوده و حق استفاده و ارائه به اشخاص ثالث و یا استفاده تبلیغاتی را ندارد و تنها در صورت دریافت حکم قضائی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرار خواهد.

فورس ماژور

شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیتهای دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی شرکت تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد می نماید. بروز هر یک از موارد فورس ماژور موجب تخطی مشتریان از شرایط خدمات نخواهد شد.

تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

خسارت و رفع مسئولیت

خدمات شرکت به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد.

ضمناً هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز مشتری بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و ... ارائه نمی شود. همه ضمانتهای کتبی و شفاهی در مورد سرویسهای شرکت که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند.

سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به مشتری برای هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط مشتری بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.

محدودیت دِین

برای حداکثر میزان پیش بینی شده در قانون، در هیچ رخدادی و تحت هیچ شرایطی شرکت (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه) و هر شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگری که در ایجاد، تولید یا توزیع خدمات شرکت دخیل است، دِینی در قبال هرگونه زیان فردی یا تجاری، کاهش سود، افزایش هزینه، افزایش هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا صدمه جانبی به هر صورتی - حتی اگر آن صدمه محتمل از توصیه شرکت باشد- (الف) منتج از استفاده یا عدم استفاده از خدمات شرکت یا (ب) در ارتباط با مهاجرت یا جابجایی شرکت یا تجهیزات متعلق به مشتری و یا شرکت، نخواهد داشت. کل دِین شرکت در قبال مشتری یا هر شخص ثالث دیگری، اگر وجود داشته باشد، برای هرگونه صدمه مرتبط با خدمات شرکت، شامل هرگونه قصور یا فراموشی شرکت یا نمایندگان شرکت، محدود به فی نصب و راه اندازی یا فی ماهانه پرداختی مشتری به شرکت (هرکدام که بیشتر باشد) خواهد بود و بیشتر از آن نخواهد بود.

پذیرش قوانین

با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت شرکت، مشتری قوانین شرکت را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از مشتری وجود ندارد.

سلب اختیار

عدم اجراي بخشي از شرايط و قوانین شرکت نسبت به مشتری يا ديگران به منزله سلب حق اجراي قوانین از شرکت نمی باشد.

ابطالیه، تغییر و اصلاحیه

هرگونه ابطالیه، تغییر یا اصلاحیه هر بخشی از مفاد این سند، فرم های سفارش یا هر قرارداد خدمات شرکت که از طرف مشتری صادر شود، تنها در صورت که موافقت کتبی به امضای نماینده قانونی شرکت داشته باشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

قانون حاکم و مرجع قضاوت

هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرم های سفارش و سایر قرارداد ارائه خدمات شرکت بین مشتری و شرکت، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هرگونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و شرکت در چنین حوزه قضایی انجام خواهد شد و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذیصلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، مشتری موظف است بدواً نسبت به اعلام موضوع به واحد فروش و یا دفتر مدیریت شرکت اقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید. تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه پس از 15روزکاری، مشتری می تواند به شورای عالی انفورماتیک مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد. ضمناً مشتری نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته وحق شکایت و یا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهد داشت.

معنی و تفسیر

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ "شامل" که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی "مشمول، بدون هیچ محدودیتی در کلیت آنچه پیش یا پس از آن آمده است" خواهد بود. تقسیم بندی مفاد این سند به مواد، پاراگرافها، و درج عناوین در آن برای سهولت ارجاع به آن بوده و در کلیت و تفسیر آن خدشه ای وارد نمی کند.

معاهده کامل و انحصار

این سند، به علاوه فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات شرکت، بین شرکت و مشتری، مبنای درک و توافق کامل بین مشتری و شرکت را تشکیل می دهد. به جز مواردی که صریحاً به صورت کتبی و با امضاء نماینده قانونی شرکت، بر خلاف آن توافق شده باشد، مفاد این سند بر هر توافق کتبی(شامل قالب رایانه ای یا دیجیتالی) یا توافق شفاهی، ارجحیت خواهد داشت. مفاد این سند و فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات شرکت، بین مشتری و شرکت منحصراً فقط بین مشتری و شرکت خواهد بود و هیچ حقی را به هیچ شخص ثالثی اعطاء نخواهد کرد مگر آنکه صریحاً در این سند بیان شده باشد.

صوابدید قانونی

مشتری اقرار و تضمین می کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.