Omegalms 14 اسفند 1398
در این مطلب به شما می گوییم چرا سامانه آموزش مجازی ابری از سایر ال ام اس ها بهتر است و شما را با مفهوم ال ام اس ابری بیشتر آشنا می کنیم.
Omegalms آموزش مجازی 23 آبان 1397
واقعیت مجازی یا همان Virtual Reality که به اختصار VR خوانده می‌شود، فناوری نسبتاً نوظهوری است که در آن، یک محیط مجازی پیش روی چشم کاربر قرار می‌گیرد و وی می‌تواند با حرکت دادن دست و سر و بدن، با این فضا تعامل نماید....
Omegalms آموزش مجازی 20 آبان 1397
سیر تحولات زندگی و پیچیدگی آن و رشد تکنولوژی بر ساختار آموزش هم تأثیر زیادی داشته و مسیر آموزش را به سمت آموزش الکترونیک سوق داده است و اکثر سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات آموزشی حتی برای آموزش های مهارتی از سیستم های آموزش مجازی (ا...